Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Ευκαιρία !!!

μόνο 170 δολλάρια Αμερικής ζητάει..!! και δέχεται και παζάρι !! για το τεύχος ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ #1 του Καμπανά
ΤΖΑΜΠΑΑΑΑΑΑ !!!!

1 σχόλιο: